ประเพณีกำฟ้า ถิ่นผ้าเนื้อดี เผือกหอมมีชื่อ เลื่องลือองุ่นหวาน กล่าวขานไข่แดง แหล่งยาสมุนไพรs

เมนูหลัก

หน้าแรก
อัตรากำลัง
พันธกิจ/วิสัยทัศน์/นโยบาย
ประวัติอำเภอหนองโดน
บทบาทหน้าที่
แหล่งท่องเที่ยว
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่อำเภอหนองโดน
KM อำเภอหนองโดน

ข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
แผนใช้งบประมาณ/โครงการ
แผนปฎิบัติงานประจำเดือน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลศูนย์บริการฯ
ผลิตภัณฑ์เด่น
แบบฟอร์มทางราชการ
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการที่สำคัญ
สายใยรักแห่งครอบครัว
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
พืชพลังงานทดแท่น (สบู่ดำ)
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
โครงการวิจัย  foodsafety
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ระบบโครงการสายใยรักฯ
ระบบข้อมูลสถาบัน
ระบบภัยธรรมชาติการช่วยเหลือ
โครงการจำนำข้าว
รายงาน กสก.
ทะเบียนเกษตรกร
มาตรการประหยัดพลังงาน

พยากรณ์อากาศ

 
 
 

  ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ระบบงานตามระบบสารสนเทศ

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ระบบรายงาน อกม.
รายงานการระบาดศัตรูพืช
รายงานการใช้พลังงาน
รายงานงบวันทำการ
ระบบรายงาน ศ.02
รายงานการภาวะการผลิตพืช

สำนักงานเกษตรในจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมการข้าว
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวงฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์อื่นๆ
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
นางอรุณวรรณ บุญขำ   เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ดูแลระบบ
 E-mail : Saraburi10@doae.go.th